Pravého gentlemana spoznáte podľa toho, ako sa stará o svoje veci.